Becoming an Ethical Journalist

By Maja Dobiasz-Krysiak

The Center for Citizenship Education (Poland) and the Evens Foundation are starting a new educational program “Becoming…ethical journalist.” The idea of the program is to establish partnerships between schools and local media agencies in order to co-create ethical media and strengthen critical thinking competences.

The constant struggle with fake news, conspiracy theories and the quality of the media coverages is widely discussed in Europe. This global problem of disinformation may be addressed locally and managed on a community level in different European countries.

In the program, we emphasize those aspects of journalistic work that involve civic education and co-creation of the community by providing valuable information. The core educational materials are based on the experiences of the European edition of “Mind Over Media: Analyzing Contemporary Propaganda” platform founded by Renee Hobbs and the Polish-language curriculum developed specifically for the platform.

The participants are going to work by (a) organizing projects run by the schools and local media partners and (b) participating in a blended learning course for teachers.

Students are going to cooperate with local media to create a column in a local newspaper in one of the three categories: MEGA Locals, Unknown Places/Unheard Stories and Youth Speaks!. Youth will learn to read and analyze media messages and they will conduct one week of desk research that includes interviewing a journalist and taking part in the expert webinar. The results of their work will be presented at the final workshops in Warsaw.

Teachers are going to get to know methods of deconstructing media coverages via the blended learning course. It is going to be divided into three modules: Medium is the Message, Fake News and Beyond and Decoding the Media, and accompanied by additional two workshops. Additionally the participants will be provided with individual mentoring and support.

Journalists are going to take part in workshops with well-known editors, and they will engage in social projects with schools, strengthening their position in the local community. They will get access to educational materials focused on interpreting and deconstructing media coverages in order to strengthen their critical thinking skills and support ethical journalism on a local level.

The project started in May 2019 and will finish in March 2020. Its experiences will be used in implementation of ethical journalism educational projects in other European countries.

Maja Dobiasz-Krysiak : antropolożka i animatorka kultury, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa IKP UW. W IKP prowadzi „Uczestnictwo w kulturze” i autorskie konwersatorium „Odstępcy. Zwrot ku działaniu w polskich naukach społecznych”. Na Studiach Podyplomowych Pedagogika Teatru prowadzi „Edukację w sztuce”. Od 2010 roku prowadziła „Warsztaty z Animacji Kultury” w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW. Współprowadziła laboratorium badawcze „Lokalne wymiary uczestnictwa w kulturze. Etnograficzne „Badania w działaniu” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Badawczo zajmuje się ruchami społecznymi i przełomem demokratycznym w Polsce, edukacją alternatywną i nieformalną oraz teorią i praktyką badań w działaniu – łączeniem badań etnograficznych i animacji kultury. Od wielu lat zaangażowana w projekty badawcze i animacyjne min. na Południowym Mazowszu oraz na Dolnym Śląsku, których efektami były min. projekt Ślady obecności. Odcienie czerwieni, Galeria Sztuki Legnica 2013, czy wystawa Etnografia/ Animacja/ Sztuka, Muzeum Etnograficzne Kraków 2013.

Członkini etnograficznych grantów naukowych Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz Etnografia/ Animacja/ Sztuka (kier. dr Tomasz Rakowski), Legnica. Pamięć podzielonego miasta (kier. dr Zuzanna Grębecka) oraz Oddolne Tworzenie Kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze (kier. dr hab. Sławomir Sikora).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s